خانواده آسمانی / مطالب مذهبی • مطالب دینی

خانواده آسمانی / مطالب مذهبی • مطالب دینی

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

هنوز اثری از «مدیریت بحران» در مناطق زلزله زده دیده نمی‌شود!/ چرا کسی درب ستاد مدیریت بحران را گل نمی گیرد؟

صدور کیفرخواست علیه قاضی پرونده کهریزک با شش عنوان اتهامی/ علت اطاله پرونده رویانیان با سه عنوان اتهامی/صدور حکم برای یک جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلیس و یکی از مسوولان سابق وزارت جهاد کشاورزی

موج بازنشستگی خودخواسته برخی از اعضای هیئت علمی برای حفظ «پاداش نجومی»/ اعتراض اساتید به تصمیم کمیسیون تلفیق برای پرداخت مالیات پلکانی و تعیین سقف حقوق اعضای هیئت علمی!