خانواده آسمانی / مطالب مذهبی • مطالب دینی

خانواده آسمانی / مطالب مذهبی • مطالب دینی

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

گفت و گو با امام جمعه ای که شانیت خود را در همراهی و همدردی با مردم می داند/حجت الاسلام فاطمی نسب: در جلسات تشریفاتی ستاد بحران شرکت نکردم