خانواده آسمانی / مطالب مذهبی • مطالب دینی

اخبار روز ایران / خانواده آسمانی

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

علم‌الهدی: اصول اساسی در فلسفۀ صدرائی مبنایی برای تبیین رشد انسان / تشكيل ۷۰ جلسه کمیته راهبري و۲۵ جلسه با رويكرد بررسي انتقادي دیدگاه ها