خانواده آسمانی / مطالب مذهبی • مطالب دینی

آموزش نماز / خانواده آسمانی

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

نماز آیات چند رکعت است؟ روش خواندن نماز آیات و احکام نماز آیات

نماز آیات چند رکعت است؟ روش خواندن نماز آیات و احکام نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، نماز آیات به دو روش خوانده میشود.

نحوه خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیلة الدفن) و زمان خواندن نماز اول قبر

نحوه خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیلة الدفن) و زمان خواندن نماز اول قبر

نماز شب اول قبر یا نماز لَیلَةُ الدّفن، از نمازهای مستحبی است. این نماز را، که نماز هدیه و نماز وحشت نیز نامیده می‌شود، برای میت در شب اول قبر می‌خوانند.